Quest w Czarnieńskim Rezerwacie
Start w latach 2014-2020 Quest w Czarnieńskim Rezerwacie

PostHeaderIcon Quest w Czarnieńskim Rezerwacie

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 pomiędzy LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz LGD „Kurpsie Razem” w dniu 27 czerwca br. uczestniczyliśmy w Quescie w Czarnieńskim Rezerwacie, gmina Czarnia k. Myszyńca.

 

 

Questing jest specyficzną formą gry terenowej. Polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów i licznych zagadek oprowadza uczestnika po wyjątkowych, ale często zapominanych miejscach. Celem przygody jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb, a tym samym poznać dziedzictwo miejsca, jego zapomnianych legend, podań i historii.

Quest pn. „Kurpsiowska Zaklepka” stworzony został przez mieszkańców obszaru LGD „Kurpsie Razem” podczas dwudniowych warsztatów prowadzonych przez panią Barbarę Kazior trenera Questingu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. Przybliża kulturę i tradycję regionu oraz walory przyrodnicze dawnej Puszczy Zielonej.

Uczestnicy zabawy poznali piękne widoki kurpiowskiego krajobrazu, zobaczyli Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Muzeum Brata Zenona w Czarni. Dowiedzieli się kim był Władysław Żebrowski misjonarz, który w Japonii spędził ponad 50 lat, niosąc pomoc sierotom, kalekom i ofiarom wojny. Na zakończenie mieli możliwość posłuchania kurpiowskiej muzyki ludowej w wykonaniu młodej skrzypaczki Alicji Samsel.